Welkom bij Badminton Club BC Echt!

Update 2020-03-15
Vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen om het covid19/corona virus te stoppen zijn alle activiteiten van BC-Echt.nl geschorst tot nader bericht.

Zodra er bekend is wanneer de activiteiten weer normaal gestart kunnen worden zullen we dit aan alle leden laten weten.

Bestuur BC-Echt.nl

Welkom op de website van Badmintonvereniging BC Echt uit Echt. BC Echt telt ruim 100 leden. Met name de jeugdafdeling is sterk groeiende, niet alleen wat betreft de leden maar ook wat betreft de successen. Er wordt gespeeld in sporthal ‘In de Bandert’ op woensdagavond, vrijdagavond en competitiewedstrijden op zondagmorgen.

De doelstelling van BC Echt is badminton toegankelijk te maken voor een breed publiek, waarbij het competitie-element een vooraanstaande positie inneemt. Zowel senioren als jeugdspelers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie. Ook worden trainingen verzorgd aan zowel competitiespelers als jeugd, als ook, bij voldoende interesse, aan recreanten.

ContactHome
Sponsorkliks
LidwordenHome